Abstracts

Skicka in abstract till HLR Kongress 2019

Dela din forskning och dina kvalitetsprojekt inom hjärt-lungräddning, överlevnad, implementering, kvalitetssäkring, första hjälpen mm. Svenska HLR rådet bjuder in författare att skicka in abstracts för poster eller muntlig presentation till HLR kongress 2019 på Stockholm Waterfront den 24-25 september. Med ca 1800 deltagare är detta den största HLR kongressen i Europa med HLR instruktörer, forskare, intresseorganisationer inom livräddning/HLR samt utställare. En vetenskaplig kommitté bedömer insända abstracts och väljer ut de åtta bästa för muntlig presentation om 12 min + 3 min frågor. Pris till bästa abstract delas ut under middagen i Blå Hallen dag ett.

Sista dag för att skicka in abstracts är förlängd till den 10 juli, 2019
Abstracts skickas in via mailadressen nedan.

Regler

Abstract ska vara på högst 300 ord inklusive titel (exklusive referenser och affiliering) och ska innehålla:
Kortfattad titel
Författare
Bakgrund
Metod
Resultat
Diskussion

Abstract ska skrivas på svenska.
Abstract ska inkludera författarnas namn enligt: Initial (er) och Efternamn
Abstract ska inkludera affiliering för varje författare (P. Morén1, M. Qvist2. 1Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin Solna; 2Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Kardiologi).
Max tre referenser kan bifogas.
Inga bilder, tabeller eller figurer ska inkluderas.
Presenterande författare måste vara anmäld som deltagare till kongressen senast 1 augusti, 2019.
Abstract får inte baseras på tidigare publicerade studier.
Skicka din abstract till: hlr@meetx.se

hlrkongress