• hlrkongress

Välkommen till HLR 2024

Stockholm den 1-2 oktober
2024

Anmälan är nu öppen!Program
  • hlrkongress

HLR 2024

Stockholm den 1-2 oktober
2024

Program

HLR 2024

Varje år överlever cirka 1500 personer ett hjärtstopp i Sverige. Varje överlevare har haft en egen kedja som räddat ett liv, för majoriteten av de som ingick i kedjan kom hjärtstoppet oväntat. Vad gör vi när det oväntade händer?

1-2 oktober 2024 håller HLR-rådet kongress i Stockholm på temat ”När det oväntade händer”. Emellanåt kan alla som griper in i kedjan som räddar liv känna sig stressade varför vi under denna kongress fokuserar på de mer oväntade hjärtstoppen såsom hos barn och vid trauma samt behandling av bakomliggande orsaker. Engagerade föreläsare ger dig det senaste vetenskapliga rönen kring hur vi kan och bör hantera hjärtstopp i samhället samt som utbildad sjukvårdspersonal prehospitalt och hospitalt.

Välkommen till en kongress som går på djupet och som samtidigt belyser allas perspektiv från den anhörige, de omhändertagande och den överlevande på hur det oväntade hanteras strukturerat.

Varmt välkommen till HLR2024 – När det oväntade händer

hlrkongress

Therese Djärv
Ordförande Svenska HLR-rådet

HLR Kongress arrangeras av

KONGRESSINFORMATION

Program

Kongressen HLR2024 erbjuder ett späckat vetenskapligt program under 2 dagar med fokus på när det oväntade händer.

Vad händer och när

Praktisk information

Användbar information om kongressen!

© Copyright - HLR Kongress