HLR 2023

Om drunkning & hypotermi
Hotell Tylösand,
Halmstad den 13-14 juni,
2023

HLR 2023

Hotell Tylösand,
Halmstad den 3-4 juni,
2023

Anmäl dig här

Om drunkning & hypotermi – HLR2023

Varmt välkommen till HLR2023!

Hotell Tylösand, Halmstad den 13-14 juni, 2023

Varmt välkommen till HLR2023 – Om drunkning & hypotermi

hlrkongress

Med vänlig hälsning,
Therese Djärv,
Ordförande Svenska HLR-rådet

hlrkongress

Med vänlig hälsning,
Magnus Erstrand,
Generalsekreterare SLS

HLR Kongress arrangeras av

KONGRESSINFORMATION

Kommer snart