• Foto Cecilia Larsson Lantz

Hållbarhet

HLR 2024 BRYR SIG OM HÅLLBARHET!

Som arrangörer för konferensen HLR 2024 arbetar vi målmedvetet för att minska miljö- och klimatpåverkan vid arrangemanget. En konferens av denna storlek påverkar emellertid alltid miljön på grund av antalet personer som deltar, t.ex. det ökade resandet, mat och avfall etc. I planeringen av konferensen är vårt mål att minimera påverkan för miljön.

HÅLLBARA ÅTGÄRDER

Kongressen arbetar för att få begränsad inverkan på miljön genom noggrann konsumtion av energi och resurser. Detta inkluderar elektroniskt distribuerat mötesmaterial och online fildelning. Vi producerar inte onödigt konferensmaterial och produkter och väljer i så fall miljövänliga och socialt vänliga produkter. Vi gör aktiva val att tillhandahålla hälsosam och klimatsmart mat på konferensen. Trots att ett helt hållbart möte kräver mera förberedelser är det värt ansträngningen, då alla åtgärder kan bidra till en positiv inverkan på miljön och generera hållbara lösningar för minskad klimatpåverkan.

Dessa riktlinjer ges till deltagare, medverkande, utställare och entreprenörer vid konferensen och syftar till att utbilda och inspirera till fortsatt minskning av växthusgasutsläpp. Dessa riktlinjer utvärderas kontinuerligt, eftersom teknik och begränsningsalternativ fortsätter att förändras.

KONFERENSANLÄGGNING

Stockholmsmässan verksamhet är certifierad enligt ISO 20121, en internationell standard för hållbarhet vid evenemang. Stockholmsmässan påverkar och bidrar till en mer hållbar mötesindustri. Stockholmsmässan har klimatneutral el, fjärrkyla, gas och diesel.

STOCKHOLM

Hållbarhet genomsyrar nästan allt i Stockholm. Här kommer några tips för ditt besök i en av Europas främsta miljöstäder!

Stockholm är i framkant när det kommer till hållbarhet. Smarta lösningar som värnar om klimat och natur syns överallt och har blivit en självklar del av vardagen. Från kollektivtrafiken, klimatanpassningar på stadens attraktioner, till utbudet av butiker och restauranger som fokuserar på närodlade råvaror och hållbara produkter. Allt fler är också måna om att deras vistelse i en stad ska ha så liten, eller ingen inverkan alls, på miljön.

HÅLLBARHETSVISION

I samband med kongressen vill vi visa att den lokala organisationen tar ansvar för att bevara miljön och sträva efter att genomföra miljöledning baserat på en god balans mellan miljöskydd och affärsutveckling.

Vi kommer proaktivt att sprida information och förslag till besökare och intressenter vid konferensen för att bidra till ett hållbart samhälle.

Vi hoppas och tror att konferensen HLR Kongress 2024 kommer att inspirera andra att ha fokus på hållbarhet och minskad miljöpåverkan.

Några av de saker vi gör

Eftersträvar en jämställd fördelning av talare.

Väljer konferensanläggning och andra leverantörer som har ett aktivt hållbarhetsarbete god tillgänglighet och som ligger centralt och lättillgängligt för lokaltrafiken.

Rekommenderar hotellen har ett aktivt miljöarbete och antingen är miljödiplomerade, miljöcertifierade eller Svanenmärkta.

Under konferensen kommer vi att erbjuda minst en vegetarisk meny och med avseende på klimatet serveras inget rött kött i samband med konferensen.

Svenskt kranvatten är av hög kvalitet och det kommer att finnas tillgängligt i hela anläggningen. Vi undviker vatten på flaska.

Konferensanläggningen tillhandahåller avfallssorteringsfack i konferensområdet och sorterar och återvinner avfall.

Konferensinformation tillhandahålls online och via konferensens app. Tryckta material hålls till ett minimum och allt tryckt papper som konferensen tillhandahåller är på miljömärkt papper.

Konferensnamnskylten är gjord av papper (FSC-certifierad) istället för plast. Namnskyltsbandet är tillverkat av återvunnet material och är socialt hållbart producerat.

Vad du som besökare kan göra

Res med tåg till Stockholm. Även Fjärrbussar ankommer direkt till Centralstationen. Undvik flyg.

Du tar dig enkelt till Stockholmsmässan med pendeltåg eller buss till Älvsjö station, som ligger precis intill mässan. Pendeltåget från Stockholms central till Älvsjö station tar endast 10 minuter.

Följ anvisningarna om källsortering på konferensanläggningen och på ditt boende.

Svenskt kranvatten är av hög kvalitet. Välj detta istället för vatten på flaska. Ta med egna flaskor och fyll dem med kranvatten.

Om du har några frågor eller förslag till hållbarhetsarbetet för konferensen är du välkommen att kontakta oss på: hlr@meetx.se

Tillsammans bidrar vi till att minska eventets miljöpåverkan!