Preliminärt Program

Kongressen HLR2024 erbjuder ett späckat vetenskapligt program under 2 dagar.

Temat för kongressen är ”när det oväntade händer”.

Välkommen med din anmälan!