hlrkongress

Glöm inte att skicka in ditt förslag på Workshop – deadline 10 juni

Inbjudan till workshops

Har du och dina kollegor förslag på en workshop som ni vill genomföra under HLR kongressen? Det kan vara demonstration av en ny idé hur man tränar HLR, ultraljudsdiagnostik under hjärtstopp, eller hur ni har stärkt länkarna i kedjan som räddar liv. Kanske är det ett nytt arbetssätt på larmcentralen vid hjärtstopp, eller ett förbättrat rapporteringssystem vid hjärtstopp på sjukhus? Välkommen att anmäla ert förslag till workshop via mailadressen nedan. Förutsättningen är att det ska vara mer ”hands on” än en reguljär föreläsning. Tänk interaktivitet, prova på och diskussion!

Sista dag för att skicka in förslag till workshop är 10 juni, 2019

 

Sista dag för att skicka in abstracts är förlängd till 10 juli, 2019

Skicka in abstract till HLR Kongress 2019

Dela din forskning och dina kvalitetsprojekt inom hjärt-lungräddning, överlevnad, implementering, kvalitetssäkring, första hjälpen mm. Svenska HLR rådet bjuder in författare att skicka in abstracts för poster eller muntlig presentation till HLR kongress 2019 på Stockholm Waterfront den 24-25 september. Med ca 1800 deltagare är detta den största HLR kongressen i Europa med HLR instruktörer, forskare, intresseorganisationer inom livräddning/HLR samt utställare. En vetenskaplig kommitté bedömer insända abstracts och väljer ut de åtta bästa för muntlig presentation om 12 min + 3 min frågor. Pris till bästa abstract delas ut under middagen i Blå Hallen dag ett.