Science Box

Välkommen att ta del av spännande korta föredrag under luncherna på HLR2021 i vår ”Science Box” som du hittar i utställningshallen. Under luncherna den 23:e och 24:e November mellan 12:15 -13:15 körs korta 7 minuters presentationer följt av 3 min frågor som leds av moderatorerna Araz Rawshani samt Ludvig Elfvén. Se programmet nedan, välkomna!

Tisdag 23 November

Moderator: Araz Rawshani
Mellan 12:15 -13:15

Trombolys av patienter med lungemboli och hjärtstopp på sjukhus
Caspar Epstein

Ökad risk för död efter prehospitala hjärtstopp hos cancerpatienter – en retrospektiv registerstudie
Hanna Hägglund

Betydelsen av födelseregion vid hjärtstopp på sjukhus
Jens Agerström

AvaLife – Överlevnadsoptimerat beslutsstöd vid lavinolyckor och medicinskt
Viktor Lugnet

Utbildning i barn-HLR till mödrar på tre sjukhus i Palestina
Helena Roos

Onsdag 24 November

Moderator: Ludvig Elfwén
Mellan 12:15 -13:15

Upplevelse av att vara SMS-livräddare – en kvalitativ studie
Marie-Louise Södersved Källestedt

Hjärtstopp i anslutning till fysisk aktivitet – manligt kön och ung ålder korrelerar till bättre prognos
Matilda Frisk Torell

Goda förebilder räddar liv
Mikael Olausson

Utfall och karakteristika vid traumatiskt hjärtstopp – En retrospektiv kohortstudie från ett svenskt level-1 traumacenter mellan år 2011-2020
Daniel Ohlén

Junior Ski Patrol
Marie Nordgren