Digitalt deltagande

Alla deltagare, fysiska som digitala har fått ett mail med länk till den digitala plattformen i Trippus, programmet som presenteras på huvudscenen sänds digitalt via zoom och alla föreläsningar kommer att spelas in och finnas tillgängliga i plattformen 30 dagar efter kongressens slut.
Sessionerna i den digitala plattformen startar några minuter tidigare än huvudprogrammet och leds av vår flygande reporter Daniel Bengtsson, frågor till talare på scenen ställs via Eventappen som finns till vänster i plattformen.
Plattformen innehåller även en digital utställning samt abstracten som presenteras i Science Boxen under kongressen.

Varmt välkomna!